Ruhsatlandırma

Sağlık Tesisleri

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığının 2010 yılında aldığı kararlar çerçevesinde sağlık tesisleri (hastane, tıp merkezi, özel poliklinik) yeni bir ruhsat alınması mümkün değildir ancak var olan bir sağlık tesisinin ruhsatları devir yolu ile alınabilir, sağlık tesislerinde ruhsat devri ve ruhsat taşımları konusunda danışmanlık hizmeti verir. Yeni ruhsatlar için  her branşta muayene ruhsatlandırılması, özel diş hekimliği muayenehanesi ruhsatlandırılması, özel ağız diş polikliniği, özel ağız diş merkezi ruhsatlandırılması, GETAT (Geleneksel Tamamlayıcı Tıp) kapsamında akapunktur, apiterapi, fitoterapi, hipnoz, homeopati, kayropraktik, kupa uygulaması, mezoterapi, proloterapi, osteopati, ozon uygulaması, refleksoloji, branşların ruhsatlandırılması konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Sağlık Oteli

Konaklama hizmeti vermek üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi düzenlenmiş asgari dört (4) yıldız olmak kaydıyla; termal konaklamalı tesisle ilgili mevzuata göre; kaplıca tedavisi, kür ve benzeri hizmetleri vermek üzere, Sağlık Bakanlığı’nca izin verilmiş ve/veya ruhsatlandırılmış merkezi ifade eder.

Firmamız konaklama tesisleri için yukarıda belirtilen şartları taşıyan işletmelere Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı olarak Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ve isteğe bağlı olarak GETAT (Geleneksel Tamamlayıcı Tıp) kapsamında; akapunktur ,apiterapi, fitoterapi ,hipnoz, homeopati, kayropraktik, kupa uygulaması, mezoterapi, proloterapi, osteopati, ozon uygulaması, refleksoloji, gibi alanlarda ruhsatlandırarak tesisi   ‘’SAĞLIK OTELİ’’ne dönüştürecek tüm süreçlerde hizmet vermektedir.

Seyehat Acenteleri

Kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acentaları vasıtası ile pazarlayabilen ticarî kuruluşu, ifade eder. Bu anlamda 14/09/1972 tarihli ve 14320 sayılı resmi gazetelerde yayınladığı üzere, turizm aracılık faaliyetleri için TURSAB’dan alınacak seyahat acentası işletme belgesi ile mümkün olmaktadır. 13/07/2018 tarihli ve 30120 sayılı resmi gazetelerde yayınladığı üzere Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında yönetmelik kapsamınca seyahat acentası: Uluslararası Sağlık Turizmi aracı kuruluşu: Bakanlıkça; uluslararası sağlık turisti ile beraberindeki refakatçi ve diğer yakınlarına konaklama, ulaşım ve transfer hizmetlerinin sağlanması faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilen, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca işletme belgesi alan A grubu seyahat acentalarını ifade eder.

Bu bağlamda sağlık turizmi aracılık faaliyetlerini yürütecek kişi ve kurumlar TURSAB’a bağlı A sınıfı seyahat acentaları olmak zorundadırlar.

Firmamız aracı kuruluşlar için A sınıfı seyahat acentası yetki belgesinin alınması konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.