M2 HTC Güncel Sağlık Turizmi Devlet Teşvikleri

Sağlık Turizmi Devlet Teşvikleri

 

Sağlık Turizmi Teşvikleri Nelerdir?

Döviz Kazandıran Hizmet Ticaretini Desteklemenin Amacı Nedir?

Türkiye’deki şirket ve kuruluşların, döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde uluslararası rekabet gücünü yakalamak, hizmet gelirlerini artırmak, dış pazarlara açılmak ve markalaşmak amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyet giderlerini “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan” karşılamayı amaçlamaktadır. Destek Güncelleme Tarihi: 08.Haziran.2021

Ürün /Hizmet Tescil Desteği ve Uluslararası Marka Kayıt ve Koruma Desteği:
Sağlık turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren yatırımcılar tarafından “Tescil Desteği Başvuru Belgeleri (Ek-4)” ile birlikte DYS üzerinden yapılan destektir. Yurt dışında ürün/hizmetin tescili, danışmanlık, araştırma, inceleme vb. konularda Marka/patent Ofisi hizmetleri verilmektedir. Gerekli tüm masrafları desteklemeyi amaçlamaktadır.
Yurtdışı Şirket Alımı için Rapor ve Danışmanlık Desteği:
Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yatırımcıların; yabancı şirket satın almaları için; değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar, izleme/veri madenciliği pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri ve danışmanlık hizmetlerine destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Danışmanlık Desteği:
Sağlık Turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların pazarlama stratejisi, dış pazar yapısı ve pazara giriş konularında alacakları danışmanlık hizmetlerinin uluslararası pazarlardaki rekabet avantajlarını artırmasına yönelik harcamalarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Ajans Komisyonu Desteği:
Ülkemizin uluslararası hastalarının sağlık sektöründe harcamalarını teşvik etmek amacıyla yapılan komisyonlara ulaşmayı amaçlamaktadır.

 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği:

Yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik giderlerin desteklenmesine ilişkin başvurular, faaliyetin tamamlanmasını müteakip sağlık turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların desteklenmelerini amaçlar.

 

 • Yurtdışı Birim Desteği:

Yararlanıcıların doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira desteği kapsamına alınmalarını amaçlar.

 • Tercümanlık Desteği:

Ülkedeki sağlık kurumları tarafından istihdam edilen çeviri hizmetlerinin giderlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

 • Hasta Yol Desteği:

Türkiye’de tedavi edilen uluslararası hastaların ekonomi sınıfı ulaşım giderlerinin desteklenmesini amaçlar.

 • Yurtiçi Tanıtım-Pazarlama Desteği:

Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama/eğitim etkinliklerine ilişkin giderlerinin desteklenmesini amaçlar

 

 • Bireysel Fuar Katılım Desteği:

Sağlık turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların yurtdışında düzenlenen ve “Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi (EK-31A)” nde yer alan fuar, kongre, konferans, seminer, festival etkinlikleri ile 2017/4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi eki “Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar Listesi”nde yer alan fuarlara bireysel katılımlarına yönelik katılım giderlerinin desteklenmesini amaçlar.

 

 • Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi:

İşbirliği kuruluşları veya organizatörler tarafından yurt dışında sağlık sektörü ile Bakanlık tarafından belirlenecek diğer konularda düzenlenen ve “Desteklenen Milli Katılım Organizasyonları Listesi (EK-32C)”nde yer alan fuar, kongre, konferans, seminer, festival gibi etkinliklere yönelik giderlerin desteklenmesini amaçlar.

 • Sanal Ticaret Heyeti Desteği:

İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetleri çerçevesinde; heyetin tanıtımına yönelik görsel, yazılı, işitsel medya ve internet/diğer dijital mecralardaki reklam giderleri ile reklam kampanyalarına yönelik hizmet giderleri, heyetin planlaması ve koordinasyonuna yönelik giderler, eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler, sanal ticaret heyeti faaliyetinin gerçekleştirildiği platformlara ödenen ücretler, tercümanlık giderlerinin desteklenmesini amaçlar.

 

 • Sanal Fuar Katılım Desteği:

İşbirliği kuruluşlarınca gerçekleştirilen sanal fuar katılımları çerçevesinde; sanal fuar katılımlarına yönelik görsel, yazılı, işitsel medya ve internet/diğer dijital mecralardaki reklam giderleri ile reklam kampanyalarına yönelik hizmet giderleri, sanal fuar katılımının planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri, eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler, sanal fuar katılımı kapsamında ana organizatöre ödenen giderlerin desteklenmesini amaçlar.

 • Sanal Fuar Organizasyonu Desteği

İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonu çerçevesinde; sanal fuar organizasyonunun tanıtımına yönelik görsel, yazılı, işitsel medya ve internet/diğer dijital mecralardaki reklam giderleri ile reklam kampanyalarına yönelik hizmet giderleri, sanal fuar organizasyonun planlamasına ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri, eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler, sanal fuar organizasyonunun gerçekleştirildiği platformlara ödenen giderlerin desteklenmesini amaçlar.

 • Alım Heyeti Desteği

Ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması, mevcut pazarlardaki payının yükseltilmesi, yeni pazarlar bulunması amacıyla; yurt dışında faaliyette bulunan şirket, kurum, kuruluş temsilcileri veya basın mensuplarının ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri, meslek kuruluşlarını ziyaret etmeleri, ilgili tesisleri yerinde görmeleri, iş organizasyonlarına katılmaları, serbest bölgelerde inceleme yapmaları veya ülkemizde düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival veya film marketlerini ziyaret etmelerini sağlayan organizasyonların desteklenmesini amaçlar.

 

 • Ticaret Heyeti Desteği

İşbirliği kuruluşları ve yararlanıcıların ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması, mevcut pazarlardaki payının yükseltilmesi, yeni pazarlar bulunması amacıyla; yurt dışında yerleşik şirket, kurum veya kuruluşlarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri, meslek kuruluşlarını ziyaret etmeleri, ilgili tesisleri yerinde görmeleri, iş organizasyonlarına katılmaları veya sektörel tanıtım ve sunum gezisi yapmalarına yönelik olarak gerçekleştirilen her türlü organizasyonların desteklenmesini amaçlar.

 

DESTEKLER Ön Onay Gerekliliği Tutar Oran% Yararlanabilecek kuruluşlar Özel Hususlar
Ürün-Hizmet Tescil Desteği Yok 50.000$ 50% S.K ve A.K (Sağlık Kuruluşları)/(Aracı Kuruluşlar) yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar ödenir
Marka Yurtdışı Tescil ve Korunma Desteği Yok 50.000$ 50% S.K ve A.K (Sağlık Kuruluşları)/(Aracı Kuruluşlar) yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar ödenir
Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği Var 200.000 $ 60% S.K ve A.K (Sağlık Kuruluşları)/(Aracı Kuruluşlar) yıllık en fazla 200.000 ABD Dolar ödenir
Belgelendirme Desteği Yok 50.000 $ 50% S.K ve A.K (Sağlık Kuruluşları)/(Aracı Kuruluşlar) belge başına en fazla 50.000$ ABD Doları ödenir
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Var 400.000 $ 60% S.K ve A.K (Sağlık Kuruluşları)/(Aracı Kuruluşlar) yıllık en fazla 400.000 ABD Doları ödenir
Yurtdışı Birim Desteği Yok 120.000 $ 60% S.K ve A.K (Sağlık Kuruluşları)/(Aracı Kuruluşlar) birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları ödenir
Danışmanlık Desteği Var 200.000 $ 50% S.K ve A.K (Sağlık Kuruluşları)/(Aracı Kuruluşlar) yıllık en fazla 200.000 ABD Doları ödenir
Acenta Komisyon Desteği Yok 100.000$ 50% S.K ve A.K (Sağlık Kuruluşları)/(Aracı Kuruluşlar) yıllık en fazla 100.000 ABD Doları ödenir
Tercümanlık Desteği / Tercüman Hizmet alımı Yok 25.000 $/ 50.000 $ 50% S.K (Sağlık Kuruluşları) personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları / en fazla 50.000 ABD Doları ödenir
Hasta Yol Desteği Tarifeli /Tarifesiz Yok 1.000 $/ 200 $ 50% S.K ve A.K (Sağlık Kuruluşları)/(Aracı Kuruluşlar) tarifeli uçak seferinde en fazla 1.000 ABD Doları, tarifesiz (charter) uçuşlarda 200 doların tamamı geri ödenir.
Yurtiçi Tanıtım-Pazarlama Var 50.000 $/ 100.000 $

Doları

50% S.K ve A.K (Sağlık Kuruluşları)/(Aracı Kuruluşlar) yıllık en fazla 50.000 ABD Doları/ 100.000 ABD geri ödenir

Doları

Ticaret Heyeti Desteği Var 150.000 $ 70% İ.K. (İşbirliği Kuruluşları) program başına 150.000 ABD Doları geri ödenir
Alım Heyeti Desteği Var 150.000$ 70% İ.K. (İşbirliği Kuruluşları) program başına 150.000 ABD Doları geri ödenir
Yarışma – Etkinlik Desteği Var 200.000 $ 70% İ.K. (İşbirliği Kuruluşları) yarışma/etkinlik başına en fazla 200.000 ABD Doları ödenir
Bireysel Fuar Katılım Desteği Yok 15.000$ 50% S.K/A.K/İ.K (Sağlık Kur.)/(Aracı Kur.)/ (İşbirliği Kur.) etkinlik başına en fazla 15.000 ABD Doları ödenir
Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi Ulaşım/ Reklam-Tanıtım-Pazarlama Var 15.000 $ / 120.000 $ %50/%75 S.K/A.K/İ.K (Sağlık Kur.)/(Aracı Kur.)/ (İşbirliği Kur.) yararlanıcı/işbirliği kuruluşu başına en fazla 15.000 ABD Doları ödenir
Sanal Ticaret Heyeti Desteği Var 50.000$ 50% S.K/A.K/İ.K (Sağlık Kur.)/(Aracı Kur.)/ (İşbirliği Kur.) faaliyet başına 50.000 ABD Doları ödenir
Sanal Fuar Katılım Desteği Var 50.000$ 50% S.K/A.K/İ.K (Sağlık Kur.)/(Aracı Kur.)/ (İşbirliği Kur.) faaliyet başına 50.000 ABD Doları ödenir
Sanal Fuar Organizasyonu Desteği Var 100.000$ 50% S.K/A.K/İ.K (Sağlık Kur.)/(Aracı Kur.)/ (İşbirliği Kur.) faaliyet başına 100.000 ABD Doları ödenir

 

 

 

Bunlara da bakabilirsiniz