M2 HTC American Accreditation Commission International (AACI)

American Accreditation Commission International (AACI)

 

AACI, tek amacı sağlık hizmetleri için kişi merkezli standartlar geliştirmek ve dünya genelinde güvenlik, refah ve yaşam kalitesini ve bakım kalitesini iyileştirmek olan modern, uluslararası, bağımsız bir akreditasyon kuruluşudur.

Dünya çapında sağlık hizmeti kalitesini, hasta güvenliğini ve hizmet sunum kalitesini iyileştirmek için hükümetleri ve sağlık kuruluşlarının yanı sıra ortakları ve sağlık uzmanlarını destekler. Ayrıca sağlık kuruluşlarının risklerini yönetmelerine ve hasta odaklı bakımı iyileştirmelerini sağlar.

AACI’nin uzman ekibi, sağlık hizmetleri alanında çok sayıda uygulamalı uzmanlık ve deneyime sahip profesyonellerinden oluşmaktadır.

AACI uzmanları objektif bir bakış açısı sunar ve müşterilere performansı uluslararası en iyi uygulamalar ve standartlara göre değerlendirme konusunda yardımcı olur. .

AACI, hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları için kurumsal performansın kilit alanlarını ele alan standartlar geliştirmiştir

 • Hastaneler
 • Tedavi Uzman Merkezleri
 • (Muayeneler)
 • Rehabilitasyon Tesisleri
 • Sağlık Otelleri ve
 • Kaplıcalar
 • Diş Klinikleri
 • Huzurevleri ve Yaşlı Bakım
 • Merkezleri
 • Evde Bakım Hizmetleri
 • Psikiyatri Merkezleri

 

AACI standartlarının geliştirilmesi sürecine deneyimli hekimler ve sağlık yöneticilerinden oluşan bir Standart Geliştirme Komitesi rehberlik eder.

Bu standartlar sağlık tesisleri için net bir yol haritası çizer özellikle sağlık turistleri ve sigorta şirketleri üzerinde güven unsuru oluşturur ,Standartların çağdaş sağlık hizmeti uygulamalarının yaygın olarak kullanılması teknoloji ve kalite yönetim uygulamaların entegre edilmesini ve yurtdışından tedavi için gelecek sağlık turistlerin üzerinde olumlu etkileri olacaktır .

Bu akreditasyon süreci Ticaret Bakanlığı 2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR’IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE’sikapsamında destek sürecine dahil edilmiştir bu belgeyle ilgili tesisler danışmanlık ve belgelendirme desteği alabilirler.

 

M2 Danışmanlık  şirketimiz  AACI ‘ın Türkiye’ deki tek yetkili temsilcisidir