İLGİLİ MEVZUATLAR

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık …

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti

Döviz Kazandırıcı Hizmetler kapsamındaki kavramlara ve Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerine Bakanlığımız tarafından sağlanan desteklere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Yetki Belgesi Alan Sağlık Tesisi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı tarafından Sağlık Turizmi için Yetki Belgesi Alan Sağlık Tesisi 

Yetki Belgesi Alan Aracı Kuruluşlar

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı tarafından Sağlık Turizmi için Yetki Belgesi Alan Aracı Kuruluşlar

Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik

Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleriyle termal, engelli bakımı hizmetleri ve yaşlı bakımı hizmetlerinin birlikte verilebildiği konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin; açılmasına, kapsamına…

Acenta Kuruluş Evrakları

Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler, bir dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı almak üzere T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurur.

Seyahat Acentası Unvan Talebi

Seyahat acentası işletme belgesi talebine esas olacak acenta unvan talebinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, Bakanlıkça hazırlanmış dilekce veya istenilen bilgilere uygun olarak başvuru sahibince hazırlanmış dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı almak üzere Bakanlığa başvurur.

Hizmet Fuar, Tanıtım ve Diğer Destekler (Bilgilendirme Videosu)

ESİN ŞANTALAR DOLDUR

HİZMET FUAR, TANITIM VE DİĞER DESTEKLER ŞUBE MÜDÜRÜ

Tüm Süreçlerde Yanınızda Olacak

AKADEMİK DANIŞMANLARIMIZ

BAŞARILI SONUÇLAR İÇİN TİTİZLİKLE ÇALIŞAN

Yurtiçi Çözüm Ortaklarımız