SAĞLIK TURİZMİ DEVLET TEŞVİKLERİ

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararın Amacı Nedir?

Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlar.

Sağlık turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından “Tescil Desteği Başvuru Belgeleri (EK-4)” ile birlikte DYS üzerinden yapılan destektir. Bu madde kapsamında ürünün/hizmetin yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmetleri, danışmanlık, ürünün/hizmetin o ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderlerin desteklenmesini amaçlar.

Sağlık turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılarının; pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesini amaçlar.

Sağlık turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların; Müracaat ve doküman inceleme giderleri, belgelendirme tetkik giderleri, belge kullanım ücretleri, zorunlu kayıt ücretleri, danışmanlık giderleri, eğitim giderleri, gözetim giderleri, yenileme giderleri, test/analiz giderlerinin desteklenmesini amaçlar.

Yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik giderlerin desteklenmesine ilişkin başvurular, faaliyetin tamamlanmasını müteakip sağlık turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların desteklenmelerini amaçlar.

Yararlanıcıların doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira desteği kapsamına alınmalarını amaçlar.

Sağlık Turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere pazarlama stratejisi, yurtdışı pazar yapısı ve pazara giriş konularında alınacak danışmanlık hizmetlerine yönelik giderlerin desteklenebilmesini amaçlar

Sağlık sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta getirilmesine yönelik acentalara yapılan komisyon harcamalarının desteklenmesini amaçlar

Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen tercümanlık hizmetlerine yönelik giderlerin desteklenmesini amaçlar.

Türkiye’de tedavi edilen uluslararası hastaların ekonomi sınıfı ulaşım giderlerinin desteklenmesini amaçlar.

Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama/eğitim etkinliklerine ilişkin giderlerinin desteklenmesini amaçlar.

Sağlık turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların yurtdışında düzenlenen ve “Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi (EK-31A)” nde yer alan fuar, kongre, konferans, seminer, festival etkinlikleri ile 2017/4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi eki “Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar Listesi”nde yer alan fuarlara bireysel katılımlarına yönelik katılım giderlerinin desteklenmesini amaçlar.

İşbirliği kuruluşları veya organizatörler tarafından yurt dışında sağlık sektörü ile Bakanlık tarafından belirlenecek diğer konularda düzenlenen ve “Desteklenen Milli Katılım Organizasyonları Listesi (EK-32C)”nde yer alan fuar, kongre, konferans, seminer, festival gibi etkinliklere yönelik giderlerindesteklenmesini amaçlar.

İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetleri çerçevesinde; heyetin tanıtımına yönelik görsel, yazılı, işitsel medya ve internet/diğer dijital mecralardaki reklam giderleri ile reklam kampanyalarına yönelik hizmet giderleri, heyetin planlaması ve koordinasyonuna yönelik giderler, eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler, sanal ticaret heyeti faaliyetinin gerçekleştirildiği platformlara ödenen ücretler, tercümanlık giderlerinin desteklenmesini amaçlar

İşbirliği kuruluşlarınca gerçekleştirilen sanal fuar katılımları çerçevesinde; sanal fuar katılımlarına yönelik görsel, yazılı, işitsel medya ve internet/diğer dijital mecralardaki reklam giderleri ile reklam kampanyalarına yönelik hizmet giderleri, sanal fuar katılımının planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri, eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler, sanal fuar katılımı kapsamında ana organizatöre ödenen giderlerin desteklenmesini amaçlar.

İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonu çerçevesinde; sanal fuar organizasyonunun tanıtımına yönelik görsel, yazılı, işitsel medya ve internet/diğer dijital mecralardaki reklam giderleri ile reklam kampanyalarına yönelik hizmet giderleri, sanal fuar organizasyonun planlamasına ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri, eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler, sanal fuar organizasyonunun gerçekleştirildiği platformlara ödenen giderlerin desteklenmesini amaçlar.

Ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması, mevcut pazarlardaki payının yükseltilmesi, yeni pazarlar bulunması amacıyla; yurt dışında faaliyette bulunan şirket, kurum, kuruluş temsilcileri veya basın mensuplarının ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri, meslek kuruluşlarını ziyaret etmeleri, ilgili tesisleri yerinde görmeleri, iş organizasyonlarına katılmaları, serbest bölgelerde inceleme yapmaları veya ülkemizde düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival veya film marketlerini ziyaret etmelerini sağlayan organizasyonların desteklenmesini amaçlar.

İşbirliği kuruluşları ve yararlanıcıların ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması, mevcut pazarlardaki payının yükseltilmesi, yeni pazarlar bulunması amacıyla; yurt dışında yerleşik şirket, kurum veya kuruluşlarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri, meslek kuruluşlarını ziyaret etmeleri, ilgili tesisleri yerinde görmeleri, iş organizasyonlarına katılmaları veya sektörel tanıtım ve sunum gezisi yapmalarına yönelik olarak gerçekleştirilen her türlü organizasyonların desteklenmesini amaçlar.

DESTEKLERÖn Onay GerekliliğiTutarOran%Yararlanabilecek kuruluşlarÖzel Hususlar
Ürün-Hizmet Tescil DesteğiYok50.000$50%S.K ve A.K (Sağlık Kuruluşları)/(Aracı Kuruluşlar)yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar ödenir
Marka Yurtdışı Tescil ve Korunma DesteğiYok50.000$50%S.K ve A.K (Sağlık Kuruluşları)/(Aracı Kuruluşlar)yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar ödenir
Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık DesteğiVar200.000 $60%S.K ve A.K (Sağlık Kuruluşları)/(Aracı Kuruluşlar)yıllık en fazla 200.000 ABD Dolar ödenir
Belgelendirme DesteğiYok50.000 $50%S.K ve A.K (Sağlık Kuruluşları)/(Aracı Kuruluşlar)belge başına en fazla 50.000$ ABD Doları ödenir
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama DesteğiVar400.000 $60%S.K ve A.K (Sağlık Kuruluşları)/(Aracı Kuruluşlar)yıllık en fazla 400.000 ABD Doları ödenir
Yurtdışı Birim DesteğiYok120.000 $60%S.K ve A.K (Sağlık Kuruluşları)/(Aracı Kuruluşlar)birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları ödenir
Danışmanlık DesteğiVar200.000 $50%S.K ve A.K (Sağlık Kuruluşları)/(Aracı Kuruluşlar)yıllık en fazla 200.000 ABD Doları ödenir
Acenta Komisyon DesteğiYok100.000$50%S.K ve A.K (Sağlık Kuruluşları)/(Aracı Kuruluşlar)yıllık en fazla 100.000 ABD Doları ödenir
Tercümanlık Desteği / Tercüman Hizmet alımıYok25.000 $/ 50.000 $50%S.K (Sağlık Kuruluşları)personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları / en fazla 50.000 ABD Doları ödenir
Hasta Yol Desteği Tarifeli /TarifesizYok1.000 $/ 200 $50%S.K ve A.K (Sağlık Kuruluşları)/(Aracı Kuruluşlar)tarifeli uçak seferinde en fazla 1.000 ABD Doları, tarifesiz (charter) uçuşlarda 200 doların tamamı geri ödenir.
Yurtiçi Tanıtım-PazarlamaVar50.000 $/ 100.000 $
Doları
50%S.K ve A.K (Sağlık Kuruluşları)/(Aracı Kuruluşlar)yıllık en fazla 50.000 ABD Doları/ 100.000 ABD geri ödenir
Doları
Ticaret Heyeti DesteğiVar150.000 $70%İ.K. (İşbirliği Kuruluşları)program başına 150.000 ABD Doları geri ödenir
Alım Heyeti DesteğiVar150.000$70%İ.K. (İşbirliği Kuruluşları)program başına 150.000 ABD Doları geri ödenir
Yarışma – Etkinlik DesteğiVar200.000 $70%İ.K. (İşbirliği Kuruluşları)yarışma/etkinlik başına en fazla 200.000 ABD Doları ödenir
Bireysel Fuar Katılım DesteğiYok15.000$50%S.K/A.K/İ.K (Sağlık Kur.)/(Aracı Kur.)/ (İşbirliği Kur.)etkinlik başına en fazla 15.000 ABD Doları ödenir
Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi Ulaşım/ Reklam-Tanıtım-PazarlamaVar15.000 $ / 120.000 $%50/%75S.K/A.K/İ.K (Sağlık Kur.)/(Aracı Kur.)/ (İşbirliği Kur.)yararlanıcı/işbirliği kuruluşu başına en fazla 15.000 ABD Doları ödenir
Sanal Ticaret Heyeti DesteğiVar50.000$50%S.K/A.K/İ.K (Sağlık Kur.)/(Aracı Kur.)/ (İşbirliği Kur.)faaliyet başına 50.000 ABD Doları ödenir
Sanal Fuar Katılım DesteğiVar50.000$50%S.K/A.K/İ.K (Sağlık Kur.)/(Aracı Kur.)/ (İşbirliği Kur.)faaliyet başına 50.000 ABD Doları ödenir
Sanal Fuar Organizasyonu DesteğiVar100.000$50%S.K/A.K/İ.K (Sağlık Kur.)/(Aracı Kur.)/ (İşbirliği Kur.)faaliyet başına 100.000 ABD Doları ödenir

BAŞARILI SONUÇLAR İÇİN TİTİZLİKLE ÇALIŞAN

Çözüm Ortaklarımız